English | Slovenčina
6. ročník letných Fotodielní Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Ďakujeme za Vašu účasť!

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch Fotoklub pri MsKS v Galante organizoval ďalšiu možnosť pre záujemcov o fotografiu. Po náročnom jubilejnom roku 40. výročia založenia fotoklubu, vydania prvej samostatnej knihy a rôznych organizačných aktivitách, členovia začali organizačným zabezpečením 6. ročníka Fotodielní. Musíme uviesť, že v prípravách treba všetko urobiť tak, aby sme zabezpečili taký program, ktorý uspokojí aj tých záujemcov, ktorí sa zúčastnili aj na predchádzajúcich ročníkoch.

Pôvodne boli Fotodielne pripravované pre deti a mládež. Uvedomili sme si, že na školách nie sú fotokrúžky, skratka absenciu toho čo tu bolo desiatky rokov na školách a vzdelávacích inštitúciách. Už predchádzajúci ročník ukázal, že dospelí účastníci výrazne prevládali nad mladými. Vyžadovalo to okamžitú reakciu na daný stav. Tento rok sme boli na to pripravený a naše predpoklady sa aj naplnili. Viac ako dve tretiny prihlásených boli dospelí. Osvedčila sa nám práca v menších skupinách, kde sa vieme viac venovať jednotlivým účastníkom.

Súčasťou prípravy je aj predloženie projektu do systému podpory kultúrno-vzdelávacích aktivít v našom meste, zabezpečenie priestorov v MsKS, príprava dvojdňového programu, zabezpečenie občerstvenia, určenie vedúcich odborných tímov, zabezpečenie príslušnej techniky, vecné dary pre víťazov fotografickej výstavy v kategóriách dynamická fotografia, portrét a športová fotografia (bojové športy ako capoeira, takewon-do a box). Tomi Kid Kovács zabezpečil účasť dvoch boxerov-medailistov z Majstrovstiev Európy.

V priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa sa v sobotu prezentovalo 26 účastníkov a tím členov Fotoklubu. Bc. Ladislav Győrög, prezident fotoklubu privítal účastníkov, oboznámil ich s programom a požiadal ich o disciplínu a dochvíľnosť, aby sa mohol realizovať celý plánovaný program. Vedúci tímov v úvode oboznámili účastníkov so základnými špecifikami fotografovania uvedených tém. Domácou úlohou pre účastrníkov bolo doma vybrať maximum 10 fotografií, z ktorých nasledujúci deň členovia Fotoklubu vybrali po 3 fotografie. Tieto boli na mieste vytlačené a dostali sa na výstavnú sieť, z ktorých porota v nedeľu vybrala najlepšie fotky a ocenila autorov. Cenu okrem nich získala aj najmladšia účastníčka. Portrétna fotografia sa fotila v exteriéry v parku, športové fotografie pod šapitom na nádvorí a dynamická fotografia na nádvorí kaštieľa. Organizátori pripravili aj anketové lístky na vyjadrenie názoru na Fotodielne a návrhy na skvalitnenie nasledovných ročníkov. Prezident fotoklubu odovzdal ceny víťazom. Jozef Keppert čestný prezident Fotoklubu vyhodnotil odovzdané anketové lístky na ktorých väčšina účastníkov vyjadrila spokojnosť s organizovaním Fotodielní 2016 (napísali okrem iného, že majú záujem aj budúci rok sa zúčastniť Fotodielní), odpovedal na pripomienky účastníkov. Poďakoval účastníkom za disciplinovanosť, a neposlednom rade ocenil podiel všetkých členov Fotoklubu na zdarnom priebehu podujatia. Zdôraznil pomoc spoluorganizátorov a poďakoval sa im - mestu Galanta za finančnú podporu, MsKS za poskytnutie priestorov a firme Fotofahn za vecné dary víťazom. Víťazi dostali aj jubilejnú publikáciu Fotoklubu vydanú k 40. ýročiu založenia Fotoklubu v Galante.

Podujatie ukázalo, že je potrebné podobné akcie organizovať, je o ne záujem. Pravdou je, že je náročné to zabezpečiť na vysokej úrovni, ale keď zvážime, že niektorí už absolvovali aj predchádzajúce sústredenia, stojí to za to. Možno, že niektorí z nich časom posilnia a rozšíria členskú základňu Fotoklubu pri MsKS v Galante.

Jozef Keppert, FKGAGaléria účastníkov 6. ročníka Letných fotodielní
Katarína Čepigová

Tamás Csanda

Tomáš Dobrócsi

Zuzana Eliášová

Peter Fogel

Aneta Forrová

Krisztián Gazsó

Rebeca Gazsóová

Peter Gindl

Soňa Kabátová

Peter Ležovič

Marianna Liptáková

Marcel Mondočko

Erika Polakovičová

Martin Práznovský

Michaela Reichelová

Radovan Slíž

Roman Sobol

Lucia Sobolová

Jozef Šuta

Erika Szabóová

Rastislav Topolski

Peter Vadkerti

Terezka Vadkertiová


Fotodokumentácia z podujatia. Autor fotografií: Luboš Mišáni