English | Slovenčina

Výročná členská schôdza FK GA 18. januára 2015

Fotoklub Galanta

Má históriu, má tradíciu, má šmrnc.

Asi takto možno stručne popísať už vyše 40 ročné pôsobenie Fotoklubu v Galante. Jeho členovia nie sú len zanietení fotografi, ale aj skvelá partia navzájom si pomáhajúcich ľudí. V súčasnosti klub združuje viac ako 20 nadaných autorov pochádzajúcich z rôznych miest západného Slovenska. Naša činnost spočíva predovšetkým v pravidelných stretnutiach v priestoroch Domu Matice slovenskej v Galante. Každé dva týždne, spravidla v stredu, si premietame naše fotografie a vzájomne si ich hodnotíme. Myslíme si, že autora ďalej posunie konštruktívna kritika, ako počet zdvihnutých palcov na verejných portáloch. Okrem toho si zvykneme prezentovať aj tvorbu známych fotografov a občas si pripravíme prednášky na konkrétnu tému. Na stretnutiach sa venujeme aj organizačnej činnosti klubu. Pravidelne organizujeme výstavu fotografií v Renesančnom kaštieli, na Mestskom úrade v Galante a v priestoroch cukrárne Marlin v MsKS.


V období letných prázdnin organizujeme s podporou mesta Galanta a sponzorov fotoworkshop s názvom Letné Fotodielne. Snažíme sa odovzdávať naše vedomosti a cenné skúsenosti predovšetkým mladšej generácii. Počas roka organizujeme jednu – dve fotochaty.


Navštevujeme výstavy partnerských fotoklubov. Okrem toho radi vystavujeme na fotoparkoch. Hostíme výstavy autorov z partnerských miest. A niekedy sa stretneme večer vonku len tak pri kofole.

Vyvrcholením našej činnosti je decembrová výstava v Renesančnom kaštieli. Jej vernisáž je významná spoločenská udalosť v Galante.

Celoročné pôsobenie fotoklubu rekapitulujeme a hodnotíme v januári na výročnej členskej schôdzi.

A okrem toho ešte mnoho iného, ale o tom až osobne... :-)

Sylvia Šabíková